המצע שלנו

אנחנו גאים להציג את מצע "מפלגת החופש" לבחירות לכנסת ה- 24: אנו מאמינים כי רבים מהשסעים בחברה הישראלית מחריפים כתוצאה מהתערבות ממשלתית מיותרת ומזיקה, כאשר כל קבוצה מנסה להשתמש בכוחה של המדינה לחזק את עצמה, על חשבון קבוצות אחרות. לתפיסתנו, הדרך לחברה בריאה ומשגשגת, מבוססת על העיקרון "חיה ותן לחיות".

עקרון יסוד חירות האדם

חברה מודרנית, ליברלית ותוססת תלויה בחופש הביטוי והעיתונות, בחופש הדת והחופש מהדת, בחופש התנועה ובחופש ההתאגדות. בחברה מתוקנת כל אדם ריבון על חייו ואינו כפוף לשרירות לבם של פקידי הממשלה. תפקידה המרכזי של המדינה הוא להגן על חירות אזרחיה כך שיוכלו לנהל את חייהם בשלווה כרצונם, ללא חשש מאלימות וכפייה מצד הממשלה, אזרחים אחרים או איומים חיצוניים.

זכות האדם על גופו

מפלגת החופש מאמינה כי זכות האדם על גופו ואל למדינה להתערב בזכות האזרח להשתמש בגופו על מנת להתפרנס. כפי שכולנו זכאים להשתמש בגופנו על מנת להתפרנס, כך גם עובדי ועובדות תעשיית המין זכאיות לחופש מוחלט על גופן.
הפללת עובדות ועובדי המין או הצרכנים לא רק שאינה ממגרת את תעשיית המין אלא מובילה לכך שתעשיית המין מנוהלת על ידי גורמים עבריינים אשר מנצלים את עובדי ועובדות המין, מפעילים אלימות נגדן, לא משלמים מיסים ומגדילים את ההון השחור.
הרי הפללת עובדות ועובדים בתעשיית המין וכליאתן אינה מסייעת להן ואינה מספקת פיתרון לבעיותיהן אלא מחמירה את מצבן. בנוסף, היא מהווה פגיעה חריפה בזכות האדם על גופו וזכותו לחופש עיסוק.
יש כמובן להפריד בין תופעת הסחר בנשים וכפייה מכל סוג שהוא – אשר צריכות להיות מטופלות ביד קשה וחמורה – לבין נשים וגברים, בגירים וכשירים בנפשם, הבוחרים מרצונם החופשי להתפרנס בתעשיית המין ולאיש אין זכות לפגוע בפרנסתן ובזכותן על גופן.
כיום עובדי ועובדות מין אשר לא מעוניינות להסתכן בכליאה וענישה, לא יכולות לפרסם את עצמן ובכדי להציע את שירותיהן פונות לגורם שלישי אשר לוקח את הסיכון ומפרסם אותן בתמורה לרווחים. ככל שהמגבלות על התעשיה, הסיכון והענישה חריפים יותר – כך עובדי ועובדות המין מנוצלות יותר.
מפלגת החופש תומכת במאבק של ארגון ״ארגמן- ארגון נשים עובדות״ המייצג עובדים ועובדות נורמטיביות ועצמאיות אשר עוברות סבל ועוולות על ידי המדינה וכן תפעל לאי הפללה בתעשיית המין על ידי החלת מודלים מקובלים במדינות המערב המפותחות ובאופן הדרגתי כך שעובדות בתעשיית המין יוכלו לפרסם את עצמן לבדן וללא תלות.
אי הפללה בתעשיית המין תביא להורדה בהון השחור ובאחוזי הפשיעה, תשחרר משאבי אכיפה לצורך אכיפת פשעים בהם אכן יש קורבן ותביא לחופש תעסוקה בקרב עובדי ועובדות תעשיית המין המעוניינות בכך.