הינך מועבר לאתר מפלגת
"חופש כלכלי" בראשות אביר קארה.
3